หมวดหมู่: การศึกษา

1103 KKUสำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ ‘1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยพื้นที่ อำเภอภูเวียง

          รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หารือแนวทางในการดำเนินงานและความร่วมมือ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง .ภูเวียง .ขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้แทน ในตำบลภูเวียง ตำบลบ้านเรือ ตำบลนาชุมแสง และตำบลกุดขอนแก่น ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น และ โรงเรียน โดยสำนักบริการวิชาการมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลุ่มนักเรียนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปยังครอบครัว และ ขยายไปถึงชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based) และเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละพื้นที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อค้นหาจุดแข็งในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้

          รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ และ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการปลูกใบบัวบกแบบอินทรีย์ให้กับชุมชน เพื่อนำมาผลิตเวชสำอางค์ โดยคณะเภสัชศาสตร์มีโรงงานผลิต มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ อปท. ให้ความสนใจและพร้อมที่จะศึกษาแนวทางในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

 

A1103

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!