หมวดหมู่: อาชีวะ

1aaa2achiwa6

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

       ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายให้สถานศึกษา นำหลัก และคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เสริมสร้างหลักวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักคำสอนแต่ละศาสนา นำชีวิตได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคพิมายได้จัดโครงการ“สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ศีลธรรม ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธ และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้อบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีกำหนดการสอบเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

      แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้การสอบต้องเลื่อนออกไปก่อน

      นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพิมายร่วมมือกับวัดป่าคุณสัมปันนาราม ได้เปิดโครงการ“สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง”ขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๓๐ คน เข้ารับการอบรม ก่อนจะร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี–ชั้นเอกต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมควบคู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน ปวช. ๓

      สำหรับกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้  ๔ หัวข้อ ได้แก่ พุทธประวัติ ธรรมมะ เบญจศีล และเบญจธรรม โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าสำนักวัดป่าคุณสัมปันนาราม เป็นผู้สอน พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การตอบคำถาม และการนั่งสมาธิ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคพิมายจะเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม ใช้พุทธธรรมนำชีวิต และมีทักษะตามอัตลักษณ์วิชาชีพและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!