หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaa ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธ.ค. 63

      กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำหนดแนวทางรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

      นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีแนวทาง ดังนี้

  1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน
  2. นำเข้าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ ARMS ทุกวันก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป
  3. จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือ เมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
  4. 1aaa1M10 13
  5. หน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้

    4.1 ดำเนินการวางแผนคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม หรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด โดยหากพื้นที่ที่ดำเนินการสามารถปูผิวทางได้ ให้ดำเนินการปูผิวทางให้แล้วเสร็จ รวมถึงตีเส้นจราจรชั่วคราวให้ชัดเจน และไม่ควรเปิดหน้างานทิ้งไว้

    4.2 ให้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณการก่อสร้างดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

    4.3 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการใกล้เคียงให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง

   4.4 ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ของกรมทางหลวงชนบท

      อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!