หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaaทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ล่าสุด สัญจรผ่านได้ 10 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง

       กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (7 ธ.ค.63 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ตรัง และพัทลุง โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 18 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง แบ่งได้ ดังนี้

       จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ได้แก่

- สาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) บ้านบางคุ้ง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม. กม.ที่ 9+000-11+000 / 14+800-23+630)

- สาย นศ.2038 แยก ทล.41 (กม.ที่ 247+982) – บ้านไสหร้า อ.ถ้ำพรรณรา,ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม. กม.ที่ 3+700-3+800)

- สาย นศ.3074 แยก ทล.408 (กม.ที่ 27+200) – บ้านลานช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม. กม.ที่ 3+000-12+000)

- สาย นศ.3084 แยก ทล.408 (กม.ที่ 36+600) – บ้านควนชิง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม. กม.ที่ 9+700-10+999 / 11+000-12+100)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่

- สาย สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) บ้านแม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ระดับน้ำ 70 ซม. กม.ที่ 0+600-10+400)

จังหวัดปัตตานี มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่

- สาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านชะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (ระดับน้ำ 70 ซม. กม.ที่ 2+000-3+550)

จังหวัดตรัง มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่

- สาย ตง.3002 แยก ทล. 419 (กม.ที่ 2+900) - บ้านหลังเขา อ.เมือง,วังวิเศษ จ.ตรัง (ระดับน้ำ 120 ซม. กม.ที่ 3+050-3+600)

- สาย ตง.1037 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1065+365)-บ้านนาตาขำ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ระดับน้ำ 40 ซม. กม.ที่ 0+450-2+300)

       ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นได้ติดตั้งป้ายเตือน/ปักเสาหลักขาวแดงในเส้นทางที่เกิดเหตุเหตุอุทกภัย และจัดชุดปฏิบัติการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ หากตรวจพบสายทางที่เกิดความเสียหายรุนแรง จะดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน และจะเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไป

       ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!