หมวดหมู่: การศึกษา

11505 KKUมข.อบรมบุคลากร ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ

ในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองกฎหมาย จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (...) ได้จัดทำระบบการรายงานข้อร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทางอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้มีบันทึกแจ้งให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดทำขึ้นโดยขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนและให้เริ่มใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่รอบการรายงานประจำเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (...) ให้รายงานข้อมูลในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนและให้รายงานความคืบหน้ารอบ 7 วันและรอบ 37 วันพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) จัดทำขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยหวังว่าผู้บริหาร บุคลากรจะได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ ตลอดจนพบแนวทางปฏิบัติอันดีเกี่ยวกับการจัดการการรายงานข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไป
        
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรพิเศษ เผยว่า การจัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อร้องเรียนในระดับคณะหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการรายงานข้อร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถรายงานผลการดำเนินการเกิดประสิทธิภาพตรงเวลาและเป็นไปตามระบบแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกำหนด

 

A11505

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!