หมวดหมู่: ข่าวสังคม

aiaaia

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล ‘แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย’ (MARKETEER NO.1 BRAND THAILAND 2019) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

        นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทน ขึ้นรับรางวัล ‘แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย’ (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2019) ในหมวด ‘ประกันสุขภาพ’ จาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ร่วมด้วย 
นายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์  ซึ่งเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่ เอไอเอ
ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2019) และเป็นปีที่ 2 ที่คว้ารางวัลในหมวด ‘ประกันสุขภาพ’ มาครอง

        โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจประกันสุขภาพของประเทศไทย  รวมถึงตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เอไอเอ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้มาจากผลการวิจัยของนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ร่วมกับบริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 4,000 คน  ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมี ‘สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น - Healthier, Longer, Better Lives’ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งงานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

aom186

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1