หมวดหมู่: พาณิชย์

01 Cอรมน ทรพยทวธรรม

กรมเจรจาฯ ปลื้มเอฟทีเอหนุนส่งออก 'เครื่องปรับอากาศ' ขึ้นแท่นเบอร์ 2 โลก

      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผย 'เอฟทีเอ'มีส่วนช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออก 'เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน'ทำไทยขึ้นแท่นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน หลังพบคู่เจรจา 15 ประเทศ ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทย เหลือแค่ 3 ประเทศที่ยังเก็บบางรายการ เล็งเจรจาให้มีการเปิดเสรีต่อไป ทั้งกรอบอาร์เซ็ป และไทย-อียู ที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยสู่ตลาดโลก โดยพบว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) มีการส่งออกรวม 3,105.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.60% โดยไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น 13.8% ของมูลค่าส่งออกทั้งโลก มีตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก คือ อาเซียน มีสัดส่วน 24.11% ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมา คือ สหภาพยุโรป สัดส่วน 21.35% ญี่ปุ่น สัดส่วน 7.86% สหรัฐฯ สัดส่วน 7.38% และอินเดีย สัดส่วน 7.06% โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่กว่า 75% เป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง

01 CFABAF8

 

       ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับไทย มีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาเซียน ได้กลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ญี่ปุ่น อันดับ 3 อินเดีย อันดับ 5 ออสเตรเลีย อันดับ 6 เกาหลีใต้ อันดับ 8 ฮ่องกง อันดับ 11 นิวซีแลนด์อันดับ 12 จีน อันดับ 15 ชิลี อันดับ 43 และเปรู อันดับ 67 ซึ่งมีสัดส่วนในยอดการส่งออกรวมกันถึง 53.33% ส่วนตลาดสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เป็นตลาดที่ไทยไม่มีเอฟทีเอด้วย แต่เป็นตลาดหลักที่สำคัญของไทย

         “ปัจจุบัน คู่เอฟทีเอ 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง ไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนจากไทยแล้ว เหลือเพียง 3 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย ที่ลดเลิกภาษีนำเข้าให้ไทยบางส่วน แต่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าบางรายการ เช่น เกาหลีใต้ เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือผนัง 8% จีนและอินเดีย เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศในยานยนต์ 5% เป็นต้น แต่ก็ไม่มีผลอะไร เพราะไทยยังคงส่งออกไปยัง 3 ประเทศที่ยังมีการเก็บภาษีบางส่วนได้”

    นางอรมนกล่าวว่า กรมฯ จะเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจาเอฟทีเอกรอบต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน และที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) รวมถึงการเจรจาเอฟทีเอกับคู่ค้าในอนาคต เช่น ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่สำคัญของไทย

    อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ทำการสำรวจสถิติการส่งออกเป็นรายตลาดนับตั้งแต่ความตกลงเอฟทีเอมีผลใช้บังคับจนถึงปี 2561 พบว่า อาเซียน เพิ่มขึ้น 4,017% ญี่ปุ่น เพิ่ม 83% อินเดีย เพิ่ม 1,204% ออสเตรเลีย เพิ่ม 120% และเกาหลีใต้ เพิ่ม 834% นิวซีแลนด์ เพิ่ม 288% จีน เพิ่ม 441% ชิลี เพิ่ม 466% และเปรู เพิ่ม 50% ซึ่งสอดคล้องกับสถิติปี 2561 ที่พบว่าผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอในการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนไปยังประเทศคู่เอฟทีเอสูงมากเป็นอันดับที่ 8 จากรายการสินค้าที่ใช้สิทธิทั้งหมด

 

พาณิชย์ พอใจ เอฟทีเอดันยอดส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนพุ่งต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการจับตาตลาดอาเซียนและอินเดีย ยอดส่งออกเติบโตสูงลิ่ว

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากจีน ผลจากเอฟทีเอดันมูลค่าการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบการส่งออกไปตลาดดาวรุ่งมาแรงอย่างอาเซียนและอินเดีย ที่มีมูลค่าเติบโตสูงลิ่วเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีเอฟทีเอถึง 4,017 % และ 1,204 % ตามลำดับ

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับต้นที่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนมาก โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเป็นอันดับที่ 2 ของโลก (รองจากจีน) คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของมูลค่าส่งออกทั้งโลก โดยที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่การส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง มีมูลค่า 3,105.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 0.60 ตลาดส่งออกสำคัญและส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ อาเซียน ร้อยละ 24.11 รองลงมาคือ สหภาพยุโรป ร้อยละ 21.35 ญี่ปุ่น ร้อยละ 7.86 สหรัฐฯ ร้อยละ 7.38 และอินเดีย ร้อยละ 7.06 เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง

     นางอรมน กล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน โดยปัจจุบัน ประเทศคู่เอฟทีเอ 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง ไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนจากไทยแล้ว เหลือเพียง 3 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย ที่ลดเลิกภาษีนำเข้าให้ไทยบางส่วน แต่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าบางรายการ เช่น เกาหลีใต้ เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือผนัง ร้อยละ 8 จีน เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศในยานยนต์ ร้อยละ 5 และอินเดีย เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศในยานยนต์ ร้อยละ 5 เป็นต้น

     ทั้งนี้ นับตั้งแต่ไทยมีเอฟทีเอฉบับแรกกับอาเซียนในปี 2535 จนถึงปี 2561 ยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยสู่ตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นถึง ร้อยละ 1,750 โดยเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ไทยมีเอฟทีเอด้วยถึง 2,975.2 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.45 ของการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยทั้งหมด หากแยกรายตลาดพบว่า ตั้งแต่ความตกลงเอฟทีเอมีผลใช้บังคับจนถึงปี 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น อาเซียน มูลค่า 1,350.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 4,017) ญี่ปุ่น มูลค่า 433.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 83) อินเดีย มูลค่า 339.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 1,204) ออสเตรเลีย มูลค่า 507.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 120) และเกาหลีใต้ มูลค่า 138.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 834) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับสถิติปี 2561 ที่พบว่าผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอในการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนไปยังประเทศคู่เอฟทีเอสูงมากเป็นอันดับที่ 8 จากรายการสินค้าที่ใช้สิทธิทั้งหมด

     นางอรมน เพิ่มเติมว่า ตลาดอาเซียนและอินเดีย เป็นตลาดดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะยอดการส่งออกมีอัตราการเติบโตสูงลิ่ว สอดคล้องกับสถานการณ์การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนและอินเดียที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศตามมาด้วย ซึ่งกรมฯ พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจาเอฟทีเอกรอบต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน และที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) รวมถึงการเจรจาเอฟทีเอกับคู่ค้าในอนาคต เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนที่สำคัญของไทย

     “เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่มีศักยภาพและแข็งแกร่งของไทย รวมถึงความได้เปรียบด้านภาษีภายใต้เอฟทีเอ จะช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของไทยทะยานแซงหน้าจีน ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ไม่ยาก ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ คำนึงถึงความต้องการของตลาด รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อาทิ การใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ (Inverter) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการส่งออกด้วยความตกลงเอฟทีเอให้เต็มที่” นางอรมน กล่าว

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!